Mehmet GENÇSOY
Köşe Yazarı
Mehmet GENÇSOY
 

Merih Demiral, Bozkurt ve UEFA’nın Soruşturmasının Kabul Edilemezliği!

UEFA'nın, A Millî Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Avusturya'ya karşı oynanan maçta attığı ikinci golden sonra yaptığı bozkurt işareti sebebiyle açtığı soruşturma, kabul edilemez bir durumdur. Bu karar, sadece spor dünyasında değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel bağlamda da önemli tartışmalara yol açmıştır. Bozkurt İşaretinin Tarihsel ve Kültürel Anlamı çok derindir.  Türk mitolojisinde bozkurt, Türk milletinin kökenini ve varoluşunu simgeleyen önemli bir figürdür. Ergenekon ve Türeyiş Destanlarında, bozkurt, Türklerin yeniden doğuşunu ve yol göstericiliğini temsil eder. Oğuz Kağan Destanı'nda da bozkurt, Oğuz Kağan'a rehberlik eden bir figürdür. Bu destanlar, bozkurt simgesinin liderlik, koruyuculuk ve rehberlik özelliklerini vurgular. Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü, Atatürk'e Türkiyat Enstitüsünün ambleminin nasıl olması gerektiğini sorduğu zaman Atatürk: "Fuat Bey!  Karlı Tanrı Dağları'nın önünde elinde meşale tutan bir BOZKURT olsun, bu meşale genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilminin ifadesi olsun.  ERGENEKON'dan çıkmamızda kılavuz olan BOZKURT, TÜRKLÜĞÜN Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin." demiştir. Mustafa Kemal Atatürk döneminde bozkurt simgesi, Cumhuriyet'in sembollerinden biri olarak benimsenmiştir. Atatürk'ün milliyetçi ve modernleştirici vizyonunu yansıtan bu simge, dönemin paralarında ve posta pullarında yer almıştır. Bu, bozkurt simgesinin Cumhuriyet'in kuruluş ideolojisiyle ne kadar iç içe olduğunu gösterir. Günümüzde bozkurt simgesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkücü Hareket ile özdeşleşmiştir. Alparslan Türkeş, bu simgeyi Türk milliyetçiliğinin ve ülkücülüğün sembolü olarak benimsemiş ve yaygınlaştırmıştır. Ancak, bozkurt simgesinin kökenleri ve anlamı, belirli siyasi grupların ötesine geçer ve derin tarihsel ve kültürel bağlara sahiptir. Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye Destanı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü "sarışın bir kurda benziyordu gözleri çakmak çakmaktı" diyerek betimler. Bu betimleme, Atatürk'ün liderlik ve cesaret özelliklerini vurgulamak için kullanılmıştır. Aynı zamanda, ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun (pop sanatçısı Tarkan) adı da mitolojik bir karakter olan Tarkan’dan gelir, bu karakterin yol göstericisi de bir kurttur. Anlaşılacağı üzere bozkurt işaretine birilerinin bir tiki var. Öyle ki; Avusturya, bozkurt işaretini 2019'da, Fransa ise 2020'de yasaklamıştır. Bu yasaklar, bozkurt işaretinin belirli siyasi ve ideolojik gruplarla ilişkilendirilmesi nedeniyle getirilmiştir. Ancak, bu yasakların kültürel ve tarihsel bağlamda değerlendirildiğinde, çok sayıda eleştiriye maruz kaldığı görülmektedir. Almanya'da sağ ve sol görüşlü çok sayıda siyasetçi, bozkurt selamının yasaklanmasını teklif etmiştir. Bu teklifler, bozkurt işaretinin aşırı milliyetçi gruplar tarafından kullanılması ve bu grupların şiddet eylemleriyle ilişkilendirilmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. UEFA’nın Soruşturmasının Kabul Edilemezliği Kültürel ve Tarihsel Bağlamın Göz Ardı Edilmesi: UEFA'nın, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasını siyasi bir simge olarak değerlendirmesi, simgenin derin tarihsel ve kültürel kökenlerini göz ardı etmektedir. Bu köklerden uzak olanların böylesine ideolojik kararlar vermesi aslında anlaşıla bir durum. Tam anlamı ile yapılan viyana kuşatması olarak tabir ettiğim maç sonucu böylesine bir durumu da beraberinde getirdi. Ben buna kuyruk acısı diyorum. Diyoruz ya hep Türk'ün Türk'den başka dostu yoktur diye... İşte bu yaşananlara verilebilecek örneklerin en güzeli diye düşünüyorum. Bozkurt simgesi, sadece belirli siyasi gruplarla özdeşleşmiş bir işaret olmayıp, Türk mitolojisi ve tarihinin önemli bir parçasıdır.İfade Özgürlüğü ve Spor: Sporcuların gol sevinçleri sırasında yaptıkları hareketler, genellikle kişisel ifade biçimleri olarak değerlendirilmelidir. Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması, onun kültürel kimliğini ve tarihsel bağlarını ifade etme biçimidir. Bu tür ifadelerin kısıtlanması, sporcuların ifade özgürlüğüne ve kişisel kimliklerine saygı gösterilmediği anlamına gelir. Bozkurt simgesi, Türk kültürünün ve tarihinin derinliklerinden gelen, mitolojik, tarihi ve siyasi anlamlar taşıyan çok yönlü bir simgedir. Merih Demiral'ın gol sevinci sırasında yaptığı bozkurt işareti, tarihsel ve kültürel bağlamda derin anlamlar taşımaktadır. Kim için BİZİM İÇİN... UEFA’nın bu durumu incelemeye alması, sadece spor dünyasında değil, aynı zamanda tarih ve kültür bağlamında da önemli bir tartışma başlatmıştır. Bu nedenle, UEFA'nın Merih Demiral'a yönelik soruşturması ile verilen ceza kültürel ve tarihsel bağlam göz önünde bulundurulduğunda kabul edilemez bir durum olarak değerlendirsekte kuyruk acısı olanlar görüldüğü üzere böyle değerlendirmiyor. Sporcuların ifade özgürlüğüne ve kültürel kimliklerine saygı gösterilmesi, spor dünyasında daha kapsayıcı ve anlayışlı bir yaklaşımın benimsenmesi için önemlidir. Bozkurt simgesinin anlamını ve kullanımını daha geniş bir perspektiften değerlendirmek, bu tür tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesine elbetteki katkı sağlayacaktır. Lakin bu yapılmak istenenlerin hepsi bunların dışında spor üzerinden birilerinin ırkçılık hezeyanlarını dışa vurumu ve Türklüğe yöneltilmiş düşmanlığın bir tezahürüdür. Türklüğe karşı yapılan bu ayıbı şiddetle kınıyor, bu ayıptan ivedilikle dönülmesini temenni ediyorum.   
Ekleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 - Cumartesi
Mehmet GENÇSOY

Merih Demiral, Bozkurt ve UEFA’nın Soruşturmasının Kabul Edilemezliği!

UEFA'nın, A Millî Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Avusturya'ya karşı oynanan maçta attığı ikinci golden sonra yaptığı bozkurt işareti sebebiyle açtığı soruşturma, kabul edilemez bir durumdur. Bu karar, sadece spor dünyasında değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel bağlamda da önemli tartışmalara yol açmıştır.

Bozkurt İşaretinin Tarihsel ve Kültürel Anlamı çok derindir. 

Türk mitolojisinde bozkurt, Türk milletinin kökenini ve varoluşunu simgeleyen önemli bir figürdür.

Ergenekon ve Türeyiş Destanlarında, bozkurt, Türklerin yeniden doğuşunu ve yol göstericiliğini temsil eder.

Oğuz Kağan Destanı'nda da bozkurt, Oğuz Kağan'a rehberlik eden bir figürdür.

Bu destanlar, bozkurt simgesinin liderlik, koruyuculuk ve rehberlik özelliklerini vurgular.

Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü, Atatürk'e Türkiyat Enstitüsünün ambleminin nasıl olması gerektiğini sorduğu zaman Atatürk:

"Fuat Bey! 

Karlı Tanrı Dağları'nın önünde elinde meşale tutan bir BOZKURT olsun, bu meşale genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilminin ifadesi olsun. 

ERGENEKON'dan çıkmamızda kılavuz olan BOZKURT, TÜRKLÜĞÜN Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin." demiştir.

Mustafa Kemal Atatürk döneminde bozkurt simgesi, Cumhuriyet'in sembollerinden biri olarak benimsenmiştir.

Atatürk'ün milliyetçi ve modernleştirici vizyonunu yansıtan bu simge, dönemin paralarında ve posta pullarında yer almıştır.

Bu, bozkurt simgesinin Cumhuriyet'in kuruluş ideolojisiyle ne kadar iç içe olduğunu gösterir.

Günümüzde bozkurt simgesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkücü Hareket ile özdeşleşmiştir.

Alparslan Türkeş, bu simgeyi Türk milliyetçiliğinin ve ülkücülüğün sembolü olarak benimsemiş ve yaygınlaştırmıştır.

Ancak, bozkurt simgesinin kökenleri ve anlamı, belirli siyasi grupların ötesine geçer ve derin tarihsel ve kültürel bağlara sahiptir.

Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye Destanı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ü "sarışın bir kurda benziyordu gözleri çakmak çakmaktı" diyerek betimler. Bu betimleme, Atatürk'ün liderlik ve cesaret özelliklerini vurgulamak için kullanılmıştır. Aynı zamanda, ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun (pop sanatçısı Tarkan) adı da mitolojik bir karakter olan Tarkan’dan gelir, bu karakterin yol göstericisi de bir kurttur.

Anlaşılacağı üzere bozkurt işaretine birilerinin bir tiki var.

Öyle ki; Avusturya, bozkurt işaretini 2019'da, Fransa ise 2020'de yasaklamıştır. Bu yasaklar, bozkurt işaretinin belirli siyasi ve ideolojik gruplarla ilişkilendirilmesi nedeniyle getirilmiştir. Ancak, bu yasakların kültürel ve tarihsel bağlamda değerlendirildiğinde, çok sayıda eleştiriye maruz kaldığı görülmektedir. Almanya'da sağ ve sol görüşlü çok sayıda siyasetçi, bozkurt selamının yasaklanmasını teklif etmiştir. Bu teklifler, bozkurt işaretinin aşırı milliyetçi gruplar tarafından kullanılması ve bu grupların şiddet eylemleriyle ilişkilendirilmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır.

UEFA’nın Soruşturmasının Kabul Edilemezliği Kültürel ve Tarihsel Bağlamın Göz Ardı Edilmesi: UEFA'nın, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasını siyasi bir simge olarak değerlendirmesi, simgenin derin tarihsel ve kültürel kökenlerini göz ardı etmektedir. Bu köklerden uzak olanların böylesine ideolojik kararlar vermesi aslında anlaşıla bir durum. Tam anlamı ile yapılan viyana kuşatması olarak tabir ettiğim maç sonucu böylesine bir durumu da beraberinde getirdi.

Ben buna kuyruk acısı diyorum.

Diyoruz ya hep Türk'ün Türk'den başka dostu yoktur diye...

İşte bu yaşananlara verilebilecek örneklerin en güzeli diye düşünüyorum.

Bozkurt simgesi, sadece belirli siyasi gruplarla özdeşleşmiş bir işaret olmayıp, Türk mitolojisi ve tarihinin önemli bir parçasıdır.İfade Özgürlüğü ve Spor: Sporcuların gol sevinçleri sırasında yaptıkları hareketler, genellikle kişisel ifade biçimleri olarak değerlendirilmelidir. Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması, onun kültürel kimliğini ve tarihsel bağlarını ifade etme biçimidir. Bu tür ifadelerin kısıtlanması, sporcuların ifade özgürlüğüne ve kişisel kimliklerine saygı gösterilmediği anlamına gelir.

Bozkurt simgesi, Türk kültürünün ve tarihinin derinliklerinden gelen, mitolojik, tarihi ve siyasi anlamlar taşıyan çok yönlü bir simgedir.

Merih Demiral'ın gol sevinci sırasında yaptığı bozkurt işareti, tarihsel ve kültürel bağlamda derin anlamlar taşımaktadır.

Kim için BİZİM İÇİN...

UEFA’nın bu durumu incelemeye alması, sadece spor dünyasında değil, aynı zamanda tarih ve kültür bağlamında da önemli bir tartışma başlatmıştır.

Bu nedenle, UEFA'nın Merih Demiral'a yönelik soruşturması ile verilen ceza kültürel ve tarihsel bağlam göz önünde bulundurulduğunda kabul edilemez bir durum olarak değerlendirsekte kuyruk acısı olanlar görüldüğü üzere böyle değerlendirmiyor. Sporcuların ifade özgürlüğüne ve kültürel kimliklerine saygı gösterilmesi, spor dünyasında daha kapsayıcı ve anlayışlı bir yaklaşımın benimsenmesi için önemlidir. Bozkurt simgesinin anlamını ve kullanımını daha geniş bir perspektiften değerlendirmek, bu tür tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesine elbetteki katkı sağlayacaktır. Lakin bu yapılmak istenenlerin hepsi bunların dışında spor üzerinden birilerinin ırkçılık hezeyanlarını dışa vurumu ve Türklüğe yöneltilmiş düşmanlığın bir tezahürüdür. Türklüğe karşı yapılan bu ayıbı şiddetle kınıyor, bu ayıptan ivedilikle dönülmesini temenni ediyorum. 

 

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve anadoluekspresshaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.